Hùng vĩ thiên nhiên nơi Núi Tổ Ba Vì,  một “Vườn địa đàng ẩn hiện giữa nhân gian” – Medi Thiên Sơn – nơi giao hòa của trời mây thiên thảo, nơi chữa lành cả thân và tâm ta.
Sơn Thánh Tản Viên,– Người rời non lấp bể, cứu khổ cứu nạn, chữa bệnh cho con dân Đại Việt, vị thần tối linh trong Tứ Bất Tử nay được thờ nơi trục núi long mạch Ba Vì cao tột mây xanh, quanh co bao lượn. Thiên Sơn nằm trọn bên sườn phía Đông, tiếp nhận nguồn năng lượng dồi dào từ Núi Tổ.
Đó chính là địa linh – Một Thiên Sơn kỳ vĩ
Địa linh, lại hòa cùng với nhân kiệt – những con người với lòng trắc ẩn về một cuộc sống “thân tâm an lạc”: Thiền sư, Trù sư, Y sư, cùng một trái tim và chuyên môn tạo nên mô hình du lịch chữa lành của thế kỷ.
MEDI THIÊN SƠN