Mình đã có một ngày nghỉ cuối tuần hoàn hảo cùng gia đình. Bọn trẻ vừa được giải trí, khám phá thiên nhiên. Mình và anh xã có thời gian thư giãn, lấy lại tinh thần sau thời gian dài làm việc căng thẳng