du lịch chữa lành MEDI Thiên Sơn

Khu Du lịch Chữa lành MEDI Thiên Sơn (Thiên Sơn Suối Ngà)

Địa chỉ: thôn Xoan, xã Vân Hoà, huyện Ba Vì, TP. Hà Nội

Email: sm@medithienson.com

Hotline: 0355 70 9988 / 0355 646699

Facebook: Du lịch Chữa lành Medi Thiên Sơn (www.facebook.com/medithienson)

Instagram: Medi Thiên Sơn (@medithienson)

Để lại thông tin liên hệ